Konkurs 250 Coca-Cola

Opis Konkursu

Konkurs 250 Coca-Cola

Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 22 maja 2017 do 30 czerwca 2017:

  • dokonać zakupu dowolnego produktu 250 ml Coca-Cola w lokalu gastronomicznym;
  • wysłać SMS na numer 4321 o treści 250.dokończenie zdania lub zarejestrować się na stronie www.250cocacola.pl wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: Idealne połączenie to Coca-Cola 250 ml i …. ;
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu dowolnego produktu 250 ml Coca-Cola.

Koszt wysłania zgłoszenia to 0,50 zł (0,62 zł z VAT).

Nabycie jednego produktu 250 ml Coca-Cola w terminie od 22.05.2017 do 30.06.2017 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów 250 ml Coca-Cola. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu 250 ml coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu 250 ml Coca-Cola.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagroda główna w postaci karty przedpłaconej Coca-Cola o wartości 2500 zł brutto na pobyt w hotelu SPA oraz dodatkowa nagroda w wysokości 278 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku;
  • Nagroda II stopnia w postaci karty przedpłaconej Coca-Cola o wartości 250 zł brutto na kolację dla dwóch osób oraz dodatkowa nagroda w wysokości 28 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku. Łączna ilość nagród II stopnia to 10 sztuk o łącznej wartości 2 500 zł brutto.

Możliość wzięcia udziału od 22.05.2017 do 30.06.2017.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Strona promocyjna

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Wybierz inną promocję