50 lat Coca-Cola w Polsce

Opis Loterii

"50 lat Coca-Cola w Polsce"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2022 ukończyła 16 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca-Cola pod nazwą „Coca-Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna dokonać od dnia 19 kwietnia 2022 do dnia 30 czerwca 2022 jednorazowo zakupu co najmniej: 1 butelki Coca-Cola lub Coca- Cola Zero Cukru oznaczonego etykietą promocyjną, dalej "Produkt Promocyjny", zawierającego pod etykietą lub nakrętką butelki, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”) i zachować etykietę lub nakrętkę opakowania Produktu Promocyjnego. Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 19 kwietnia 2022r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Monetą”.

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 19 kwietnia 2022r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić co najmniej 1 Monetę na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Monecie. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Loterii, klikając odpowiedni przycisk w Aplikacji. W takim przypadku, wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Losy przepadają.

O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.9. Regulaminu. Niezależnie od wyniku, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.9. Regulaminu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, któremu zostanie udowodnione, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „50 lat Coca-Cola w Polsce” zwanej dalej "Loterią", jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

agrodami w Loterii są:

  • 50 podwójnych leżaków, o wartości 240,00 zł każdy
  • 40 podwójnych sof, o wartości 650,00 zł każda;
  • 73 plecaki cargo x Coca-Cola, o wartości 500,00 zł każdy;
  • 438 gier memory, o wartości 30,00 zł każda;
  • 438 puzzli, o wartości 40,00 zł każde;
  • 292 gier pn. Coca-Cola 50 lat w Polsce, o wartości 80,00 zł każda;
  • 10 rzucanek o wartości 250,00 zł każda;
  • 73 jubileuszowe imienne butelki, o wartości 120,00 zł każda;
  • 5000 kodów abonamentowych Empik Go+Music, o wartości 45,00 zł każdy;
  • 5 samochodów osobowych Fiat 500 Cabrio RED o wartości 74.900,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 8.322,00 zł o łącznej wartości 83.222,00 zł każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 780.890 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 19.04.2022 do 30.06.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję