BIC - Lato pełne słońca i urody!

Opis Konkursu

BIC - Lato pełne słońca i urody!

Konkurs zaczyna się 02.08.2022 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 16.08.2022 o godz. 23:59:59.

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Rossmann na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym rossmann.pl. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie https://www.rossmann.pl/drogerie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 02.08.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 16.08.2022 roku:

  • Dokonać w sklepie Rossmann zakupu produktów promocyjnych marki BIC za co najmniej 10 zł. Konkurs obejmuje cały asortyment maszynek do golenia BIC dostępnych w sieci sklepów Rossmann;
  • zachować paragon z dowodem zakupu produktu/produktów promocyjnych BIC;
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej i /lub dołączeniu zdjęcia i/lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Jak dbasz o siebie latem?”
  • Zarejestrować się na stronie www.bicsoleil.pl i/lub www.bicmen.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer paragonu. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie produktów promocyjnych BIC za 10 zł w terminie od 02.08.2022 do 16.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów promocyjnych BIC za kwotę 10 zł zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu produktów promocyjnych BIC o wartości minimum 10 zł zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podmiotem urządzającym konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „BIC”) jest BIC Polska Sp. z o.o., 02-626 Warszawa, Al. Niepodległości 69 („BIC Polska”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagrody I stopnia – 2 x karta podarunkowa o wartości 1000 zł każda wraz z nagrodą o wartości 111 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 1 111 złotych każda.
  • Nagrody II stopnia – 10 x zestaw produktów BIC o wartości 100 zł każdy wraz z nagrodą o wartości 11 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 111 złotych każda.

Możliość wzięcia udziału od 8:00:00 dnia 02.08.2022 roku do 23:59:59 dnia 16.08.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.bicsoleil.pl


www.bicmen.pl


Wybierz inną promocję