EURO – Pyszne z Coca-Cola

Opis Loterii

"EURO – Pyszne z Coca-Cola"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria odbywa się w sklepach stacjonarnych działających pod marką: Tesco, Auchan, Stokrotka, Intermarche, E.Leclerc, SPAR, Selgros, Makro Cash & Carry, Odido, Polo Market, zwanych dalej „Sklepami”.

W okresie od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 28 czerwca 2021 każda osoba, która w Sklepie:

  • dokona zakupu jednocześnie dwóch napojów w butelce lub puszce o dowolnej pojemności marki Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley zarówno w wersjach z cukrem jak i bez cukru oraz w dowolnym wariancie smakowym, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej Sklepu lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktów Promocyjnych;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych w Sklepie dokonane przed dniem 1 czerwca 2021 roku i po dniu 28 czerwca 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 dowodem zakupu. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 1 czerwca 2021r. od godziny 12:00 do dnia 28 czerwca 2021r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.pyszneeuro.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko lub firmę, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 672 bony zakupowe w postaci kodu do Pyszne.pl o wartości 50,00 złotych każdy.
  • 16 telewizorów Philips 50 cali o wartości 1899,00 złotych wraz z zestawem kibica o wartości 50,00 złotych o łącznej wartości 1949,00 złotych każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 64.784 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.06.2021 do 28.06.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.pyszneeuro.pl


Wybierz inną promocję