FIFA-stadion w każdym domu

Opis Loterii

FIFA-stadion w każdym domu

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W loterii można wziąć udział w dniach od 15 września 2022 do 13 listopada 2022.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna dokonać od dnia 15 września 2022 do dnia 13 listopada 2022 jednorazowo zakupu co najmniej 1 dowolnego napoju Coca-Cola Regular lub Coca-Cola Zero Cukru o pojemności: 500ml, 850 ml, 1L, 1,5L, 1,75L, 2L, dalej "Produkt Promocyjny", zawierającego pod nakrętką butelki, lub etykietą opakowania niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”).

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 15 września 2022r. od godziny 12:00 do dnia 13 listopada 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Monetą”. Następnie w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić co najmniej 1 Monetę na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Monecie.

O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1. Regulaminu.

Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 15 września 2022r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień przypadający w okresie przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody. W przypadku niemożności użycia programu losującego, o którym mowa powyżej, losowania przeprowadzone są przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii. W trakcie losowania, losowany jest ręcznie dla każdej z nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.9. Regulaminu, z oddzielnych pojemników: dzień (oznaczony datą) i godzina. W ten sposób wybierany jest termin, w którym możliwe są do wygrania nagrody. O wyborze sposobu losowania decyduje komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, bezpośrednio przed przeprowadzeniem losowania.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 7 zestawów, na który składają się: 1 telewizor HISENSE 65U7HQ oraz 1 domowy piec do pizzy, o wartości 5.500,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 611,00 zł, o łącznej wartości 6.111,00 zł każdy zestaw;
  • 13 zestawów, na który składają się: 1 soundbar HISENSE oraz 1 maszyna do popcornu, o wartości 1.005,00 zł każdy zestaw;
  • 13 zestawów, na który składają się: 1 tablet Lenovo oraz 1 głośnik bluetooth oraz 1 keelclip (6x330 ml), o wartości 1.666,00 zł każdy zestaw;
  • 230 zestawów, na który składają się: 1 pufa oraz 1 keelclip (6x330 ml), o wartości 376,00 zł każdy zestaw;
  • 506 zestawów, na który składają się: 1 piłka adidas oraz 1 torba sportowa, o wartości 150,00 zł każdy zestaw;
  • 460 zestawów, na który składają się: 1 plecak, 1 lodówka oraz 1 keelclip (6x330 ml), o wartości 155,00 zł każdy zestaw;
  • 460 zestawów, na który składają się: 1 piłka oraz 1 zestaw kibica (pompka, pudełko, klaskacz, wuwuzela, kredka do twarzy oraz okulary), o wartości 101,00 zł każdy zestaw;
  • 461 zestawów, na który składają się: 1 koc, 1 poduszka i 1 flaga, o wartości 201,00 zł każdy zestaw;
  • 460 zestawów, na który składają się: 1 piłka, 1 pompka, 1 pudełko, 1 lodówka oraz 1 keelclip (6x330 ml), o wartości 127,00 zł każdy zestaw;

Pula nagród w Loterii wynosi 508.721 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 15.09.2022 do 13.11.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję