Live Life Light

Opis Loterii

"Live Life Light"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie sklepów następujących sieci handlowych: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarche, Polomarket, Selgros, Spar, Stokrotka, Duży Ben, Odido, dalej „Sklepy”.

W okresie od dnia 16 lutego 2022r. do dnia 31 marca 2022r. każda osoba, która:

  • dokona w Sklepie zakupu napoju: Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Orange Vanilla, Fanta WTF, Fanta Zero Shokata, Kinley Mandarine, Kinley Yuzu, Kropla Beskidu Gazowana, Kropla Beskidu Musująca, Kropla Beskidu Niegazowana, Kropla Beskidu Niegazowana z dziubkiem, AHA Jagoda Granat, AHA Limonka Arbuz, AHA Truskawka Ogórek, Fuze Tea Brzoskwiniowy z różą Zero, Fuze Tea Marakuja Zero, Sprite Ice, Fanta Strawberry Kiwi, w dowolnym opakowaniu, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego,

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 16 lutego 2022 roku i po dniu 31 marca 2022 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Napoje: Sprite Ice i Fanta Strawberry Kiwi będą dostępne w sprzedaży od dnia 21 lutego 2022 r.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 16 lutego 2022r. od godziny 12:00 do dnia 31 marca 2022 r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.zyjlekko.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, wybrać z listy Sklep, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, o której mowa w pkt 4.1.1. zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, o którym mowa w pkt 3.7.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, któremu zostanie udowodnione, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, pod rygorem odmowy wydania nagrody w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Live Life Light”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 300 zegarków AM:PM, o wartości 147,00 zł każdy;
  • 6 voucherów uprawniających do odbioru roweru Plum Bike o wartości 2.250,00 zł każdy;
  • 1 samochód osobowy Fiat 500 o wartości 67.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 7.444,00 zł o łącznej wartości 74.444,00 zł.

Pula nagród w Loterii wynosi 132.044 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 16.02.2022 do 31.03.2022.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.zyjlekko.pl


Wybierz inną promocję