S.O.S. na tydzień amerykański

Opis Konkursu

S.O.S. na tydzień amerykański

Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu Facebook i Instagram (dalej „Facebook/Instagram”).

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani związany z serwisem społecznościowym Instagram ani z jego właścicielami czy z administratorami. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Serwisu Instagram.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Lidl. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Konkurs zaczyna się 31.01.2022 i kończy dnia 20.02.2022 o godzinie 23:59:59.

Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zakupu dowolnego produktu marki Heinz w sieci sklepów stacjonarnych Lidl w terminie od dnia 31.01.2022 do dnia 20.02.2022 roku do godziny 23:59:59 i spełnić następujące warunki:

a. Posiadać aktywne i publiczne, konto w serwisie Facebook lub Instagram, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko,
b. zaakceptować treść Regulaminu,
c. wykonać zadanie konkursowe polegające na:

  • Kupieniu dowolnego produktu marki Heinz;
  • Zrobieniu zdjęcia lub filmu jak wykorzystujesz Sosy Heinz (przez Sosy Heinz rozumie się wyłącznie zimne sosy marki Heinz, z wyłączeniem ketchupów);
  • Umieszczeniu i oznaczeniu zdjęcia lub filmu na FB i/lub Instagramie z hasztagiem #HEINZSOSLIDL.

d. UWAGA! w celu identyfikacji zgłoszeń Prace konkursowe muszą być oznaczone hasztagiem:
# HEINZSOSLIDL.
e. UWAGA! Praca konkursowa nie może zawierać wizerunku żadnej innej osoby, niż tylko samego Uczestnika.

 

Uczestnik może dokonać Zgłoszenia do Konkursu wiele razy pod warunkiem spełnienia warunk w zawartych w niniejszym Regulaminie.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

10 nagród w postaci zestawów składających się z produktów firmy Heinz o łącznej wartości 70 zł brutto za jeden zestaw wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 8 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

10 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego zostanie nagrodzone zestawami produktów marki Heinz.

Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach od 21.02.2022 r do 25.02.2022 roku.

Organizatorem Promocji oraz Administratorem danych osobowych jest HJ Heinz Polska Sp. z o.o. Pudliszki, Fabryczna 7, 63-840 Krobia, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000491355, NIP: 6961001802, REGON: 410228154 (dalej „Organizator”).

Wykonawcą promocji jest Fortis Kobyliński Dawiec Chrabonszczewski spółka jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, (dalej „Wykonawca” lub „Agencja Reklamowa Fortis”).

Możliość wzięcia udziału od 31.01.2022 do 20.02.2022.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Wybierz inną promocję