Sommer Music

Opis Loterii

"Sommer Music"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W loterii można wziąć udział w dniach od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022.

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 1 czerwca 2022r. ukończyła 16 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca- Cola pod nazwą „Coca-Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore. Zwycięzcami nagród, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu mogą zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.

W okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. każda osoba, która dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 produktu Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru w butelce o pojemności 0,5L lub 0,85L lub 1,0L lub w puszce o pojemności 0,33 L zawierającej pod nakrętką, etykietą, lub zawleczką, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”), może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Monetą”. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować nakrętkę, etykietę lub zawleczkę z Kodem.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród”, wymienić co najmniej 1 Monetę na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Monecie. Aby grać o nagrody, o których mowa w:

 • pkt 4.1. Regulaminu należy dokonać Zgłoszenia w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 28 lipca 2022r. Dokonując Zgłoszenia należy wskazać w Aplikacji nagrodę, spośród wymienionych w pkt 4.1. poniżej, w której losowaniu pełnoletni Uczestnik bierze udział;
 • pkt 4.2. Regulaminu należy dokonać Zgłoszenia w okresie od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. Dokonując Zgłoszenia należy wskazać w Aplikacji nagrodę, spośród wymienionych w pkt 4.2. poniżej, a następnie na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał wskazaną nagrodę. Niezależnie od wyniku, Zgłoszenie dokonane przez osobę pełnoletnią, w okresie od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 28 lipca 2022r. bierze udział w Losowaniu zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia w okresie od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę. 3.4. Regulaminu. Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.2. Regulaminu.

Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Loterii, klikając odpowiedni przycisk w Aplikacji. W takim przypadku, wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Losy przepadają.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Summer Music”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii do wygrania w trakcie Losowań są:

 • 9 voucherów na usługę turystyczną dla 3 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 3 bilety wstępu na koncert „Tomorrowland”, dojazd i zakwaterowanie, o wartości 4.325,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 481,00, o łącznej wartości 4.806,00 zł;
 • 18 voucherów na usługę turystyczną dla 3 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 3 bilety wstępu na koncert „Tomorrowland”, dojazd i zakwaterowanie, o wartości 3.315,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 368,00, o łącznej wartości 3.683,00 zł;
 • 4 vouchery na usługę turystyczną dla 3 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 3 bilety wstępu na koncert „Untold”, dojazd i zakwaterowanie, o wartości 4.055,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 451,00, o łącznej wartości 4.506,00 zł;
 • 4 vouchery na usługę turystyczną dla 3 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 3 bilety wstępu na koncert „Sziget”, dojazd i zakwaterowanie, o wartości 3.855,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 428,00, o łącznej wartości 4.283,00 zł;
 • 4 vouchery na usługę turystyczną dla 3 osób, na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 3 bilety wstępu na koncert „Lollapalooza”, dojazd i zakwaterowanie, o wartości 3.360,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 373,00, o łącznej wartości 3.733,00 zł;

Pozostałymi nagrodami w Loterii są:

 • 9 Samsung SOUND BAR, o wartości 615,00 zł każdy;
 • 9 Samsung SOUND TOWER, o wartości 605,00 każdy;
 • 10 Samsung Galaxy Pods, o wartości 770,00 zł każde;
 • 130 ręczników, o wartości 68,00 zł każdy;
 • 130 workoplecaków, o wartości 45,00 zł każdy;
 • 130 koszulek Tank Top, o wartości 73,00 zł każda;
 • 30 kapeluszy, o wartości 85,00 zł każdy;
 • 140 phone ring, o wartości 3,00 zł każdy;
 • 200 sztuk klapek Kubota, o wartości 123,00 zł każda;
 • 20 Głośników JBL Charge 5, o wartości 750,00 zł każdy;

Pula nagród w Loterii wynosi 245.066 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.06.2022 do 31.08.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję