Sprite

Opis Loterii

"Sprite"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W loterii można wziąć udział w dniach od 1 czerwca 2022 od godziny 12:00 do 31 lipca 2022.

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 1 czerwca 2022 r. ukończyła 16 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca- Cola pod nazwą „Coca-Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna dokonać od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 31 lipca 2022r. jednorazowo zakupu co najmniej 1 napoju Sprite Regular, Full Sugar, Zero Sugar i Sprite ICE o pojemnościach: 0,33L; 0,5L; 0,85L; 1,0L; 1,5L, 1,75L i 2,0L, dalej "Produkt Promocyjny", zawierającego pod etykietą lub zawleczką, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”) i zachować etykietę lub zawleczkę opakowania Produktu Promocyjnego. Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. od godziny 12:00 do dnia 31 lipca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Monetą”;

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. od godziny 12:00 do dnia 31 lipca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić 1 Monetę na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Monecie. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Loterii, klikając odpowiedni przycisk w Aplikacji. W takim przypadku, wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Losy przepadają.

O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia.

Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Loterii, klikając odpowiedni przycisk w Aplikacji. W takim przypadku, wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Losy przepadają.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Sprite” zwanej dalej "Loterią", jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem". 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022r. i trwa do dnia 25 września 2022 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszenia do Loterii możliwe są w okresie od dnia 1 czerwca 2022r. od godziny 12:00, do dnia 31 lipca 2022r.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 15 zestawów oświetlenia HUE, o wartości 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 333,00 zł, o łącznej wysokości 3.333,00 zł każdy;
  • 15 soundbar JBL o wartości 1.750,00 zł każdy;
  • 20 krzeseł gamingowych o wartości 900,00 zł każde;
  • 20 głośników Google Nest Hub o wartości 359,00 zł każda;
  • 20 Amazon Kindle Paperwhite o wartości 800,00 zł każdy;
  • 40 sack bag, o wartości 270,00 zł każda;
  • 40 słuchawek JBL TUNE 500 BT o wartości 219,00 zł każde;

Pula nagród w Loterii wynosi 136.985 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.06.2022 do 31.07.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję