What The Fanta

Opis Loterii

"What The Fanta"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W loterii można wziąć udział w dniach od 4 maja 2022 do 15 lipca 2022.

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 4 maja 2022r. ukończyła 16 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca-Cola pod nazwą „Coca-Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore.

Każda osoba, która chce wziąć udział w Loterii powinna:

  • dokonać od dnia 4 maja 2022r. do dnia 15 lipca 2022r. jednorazowo zakupu co najmniej 1 butelki Fanta oznaczonej etykietą promocyjną, o pojemności 0,5L lub 0,85L, dalej "Produkt Promocyjny", zawierającego pod nakrętką butelki, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”) i zachować nakrętkę opakowania Produktu Promocyjnego. Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 4 maja 2022r. od godziny 12:00 do dnia 15 lipca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Monetą”;
  • w okresie od dnia 4 maja 2022r. od godziny 12:00 do dnia 15 lipca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami w Aplikacji zwyciężyć w wybranej grze logicznej (polegającej na ułożeniu puzzli, lub rozwiązaniu łamigłówki) dostępnej w Aplikacji. Z tytułu każdego zwycięstwa w grze w Aplikacji, zostanie przyznane 100 punktów („Punkt”), które zostaną zapisane na koncie w Aplikacji;

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 4 maja 2022r. od godziny 12:00 do dnia 15 lipca 2022r. w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić co najmniej 100 Punktów i 1 Monetę na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Monecie i 100 Punktom. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Loterii, klikając odpowiedni przycisk w Aplikacji. W takim przypadku, wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Losy przepadają.

O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia.

Pełne informacje dotyczące losowania nagród znajdują się w Regulaminie.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „What The Fanta” zwanej dalej "Loterią", jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 10 voucherów WAKACJE.pl na usługę turystyczną na warunkach okreslonych na voucherze o wartości 10.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111,00 zł o łącznej wartości 11.111,00 zł każdy;
  • 50 głośników JBL Charge 5, o wartości 919,00 zł każdy
  • 50 bonów zakupowych do sklepu Aloha from Deer, o wartości 350,00 zł każdy;
  • 50 deskorolek Fishka, o wartości 249,00 zł każda;
  • 50 Bluetooth Fresbee, o wartości 90,00 zł każde.

Pula nagród w Loterii wynosi 191.510 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 04.05.2022 do 15.07.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję