Aktywnie z AHA

Opis Konkursu

Aktywnie z AHA

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w wszystkich restauracjach Subway. Pełna lista restauracji, znajduje się pod linkiem https://restaurants.subway.com/pl/polska.

Konkurs trwa od 23.05.2022 do 19.06.2022 roku na terenie Polski.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 23.05.2022 do 19.06.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu dowolnego SUB 30 cm, z puszką AHA 330 ml o wybranym smaku, spośród limonka-arbuz lub jagoda granat, dostępnych w aktualnej sprzedaży w sieci restauracji Subway.
  • Zarejestrować się na stronie www.promocjaAHA.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Udzielić odpowiedzi na zadnie konkursowe: Czemu kochasz być aktywny?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie Produktu konkursowego, w postaci zestawu SUB 30 cm oraz puszki AHA 330 ml, w terminie 23.05.2022 do 19.06.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zestawów zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zestawu konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego zestawu konkursowego w postaci zestawu SUB 30 cm oraz puszki AHA 330 ml zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Trzy (3) vouchery na zakupy w sklepie Plumbike o wartości 3500 zł brutto każdy oraz nagrody dodatkowej w wysokości 389 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.promocjaaha.pl


Wybierz inną promocję