Aromatyczne Święta z Coca-Cola

Opis Konkursu

Aromatyczne Święta z Coca-Cola

Konkurs prowadzony będzie w sieci sklepów PGS Sp. z o.o., ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa występujących pod nazwą Top Market – lista sklepów dostępna jest na stronie https://www.topmarkety.pl/sklepy/.

Konkursem objęte są wszystkie produkty Coca-Cola w e wszystkich dostępnych pojemnościach od 2l do 0,2l w tym puszki oraz produkty Costa Coffee we wszystkich dostępnych opakowaniach – lista produktów zawarta jest w Załączniku nr 1 (dalej: „Produkty Promocyjne”).

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 23.11.2020 do dnia 20.12.2020:

  • Kupić w w jednym ze sklepów Top Market dowolny napój Coca-Cola i dowolne opakowanie Costa Coffee.
  • Zarejestrować się na stronie www.aromatswiatpgs.pl wypełniając prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na:
    podaniu imienia i nazwiska nr telefonu oraz nr paragonu oraz
    kreatywnym dokończeniu zdania konkursowego które brzmi:
    NA DWORZE CIEMNO I ZIMNO? POWIEDŹ NAM JAK ZACZYNASZ SWOJE ZIOMOWE PORANKI?
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnych.

Nabycie Produktów Promocyjnych w terminie od 23.11.2020 do 20.12.2020 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Promocyjnych. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zestawu Produktów Promocyjnych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego zestawu (napój Coca-Cola i opakowanie Costa-Coffee) Produktów Promocyjnych.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 („Organizator”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody w postaci 500 (pięciuset) zestawów unikatowej puszki Coca-Cola z aromatyczną kawą Costa Coffee 200 g o wartości 25 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 3 zł brutto przeznaczoną na zapłatę podatku

Możliość wzięcia udziału od 23.11.2020 do 20.12.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.aromatswiatpgs.pl


Wybierz inną promocję