Baw się stylem z Heinz

Opis Konkursu

Baw się stylem z Heinz

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Biedronka na terenie całej Polski - lista sklepów dostępna jest na stronie https://www.biedronka.pl/pl/sklepy.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 20.08.2020 do godz. 23:59:59 dnia 02.09.2020:

  • Dokonać w sieci Biedronka zakupu 2 dowolnych produktów marki Heinz.
  • Zarejestrować się na stronie www.bawsiezheinz.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów.
  • Wykonać zadanie konkursowe w formie pisemnej i/lub dołączeniu zdjęcia i/lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Jak Heinz dodaje stylu?”
    Uwaga ! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty (wielkość pliku maksymalnie 10 MB).
  • Zachować paragon z dowodem zakupu wymienionych w regulaminie produktów marki Heinz.

Nabycie 2 dowolnych produktów marki Heinz w terminie od 20.08.2020 od godz. 8:00 do 02.09.2020 r do godz. 23:59:59 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo zgłoszonym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Heinz. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów marki Heinz na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu 2 dowolnych produktów marki Heinz.

Zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także zawierać treści obraźliwych. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do zadania konkursowego.

Wykonawcą promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 5 Nagród I stopnia - to 5 x iPhone SE 2020 o wartości 2200 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 244 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.
  • 25 Nagród II stopnia – to 25 x unikatowe plecaki BIG STAR/HEINZ o wartości 180 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 20 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.
  • 15 Nagród III stopnia – to 15 x unikatowe trampki BIG STAR/HEINZ o wartości 140 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 16 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.

Możliość wzięcia udziału od 20.08.2020 do 02.09.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.bawsiezheinz.pl


Wybierz inną promocję