Beauty Day by Jawa

Opis Konkursu

Beauty Day by Jawa
Konkurs w sklepach sieci "Drogerie Jawa"

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 16.03.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2020 roku:

  • dokonać zakupu dowolnych produktów dostępnych w sieci sklepów Drogerii Jawa na łączną kwotę minimum 120,00 zł brutto;
  • zarejestrować się na stronie www.drogeriejawa.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, oraz numer/numery paragonów z sieci Drogerie Jawa oraz wypełnić prawidłowo zgłoszenie polegające na kreatywnym wykonaniu zadania konkursowego w formie pisemnej, dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania to : „Piękno dla mnie to:”;
  • odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty (wielkość pliku maksymalnie 10 MB);
  • zachować paragon/paragony będący/będące dowodem zakupu produktów w sieci sklepów Drogerie Jawa o łącznej wartości minimum 120 zł.

Nabycie dowolnych produktów w sieci sklepów Drogerie Jawa o wartości minimum 120 zł w terminie od 16.03.2020 od godz. 8:00 do 30.06.2020 do godz. 23:59:59 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo zgłoszonym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada wielokrotności kwoty zakupionych produktów (120 zł). W przypadku dokonania zakupu na kwotę większą niż 120 zł na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu na łączną kwotę 120 zł.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w regulaminie.

Zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także zawierać treści obraźliwych. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do zadania konkursowego.

Organizatorem Konkursu jest Fortis Kobyliński Dawiec Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda konkursowa - to voucher dla dwóch osób na usługę „Beauty Day Jawa”, który odbędzie się w Warszawie o wartości 5400 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 600 zł przeznaczoną na opłacenie podatku. Szczegółowy opis nagrody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

Możliość wzięcia udziału od 16.03.2020 do 30.06.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Opis Sprzedaży Premiowej

Beauty Day by Jawa
Promocja w sklepach sieci "Drogerie Jawa"

Aby wziąć udział w Promocji „BEAUTY DAY BY JAWA” należy:

  • dokonać zakupu w terminie od 16.03.2020 roku do 30.06.2020 dowolnych Produktów Promocyjnych w sklepach sieci Drogerie Jawa o wartości minimum 120 zł;
  • zarejestrować dokonany zakup/zakupy na stronie www.drogeriejawa.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego podając: imię, nazwisko, numer telefonu, email oraz numer/numery paragonów z sieci Drogerie Jawa;
  • dokonać prawidłowego zgłoszenia w Konkursie „Beauty Day by Jawa” polegającego na kreatywnym wykonaniu zadania konkursowego w formie pisemnej, dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu;
  • zachować paragony/dowody zakupu Produktów Promocyjnych zakupionych w sieci Drogerie Jawa o wartości min. 120 zł.

Organizatorem Promocji jest Fortis Kobyliński Dawiec Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Promocji przewidziane zostały nagrody:

  • Tonizujący Żel pod Prysznic Natura Siberica – 100 szt. o wartości 20 zł

Możliość wzięcia udziału od 16.03.2020 do 30.06.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu i Promocji.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu i regulamin Promocji


www.drogeriejawa.pl


Wybierz inną promocję