Beauty Day by Jawa - Październik 2020

Opis Konkursu

Beauty Day by Jawa - Październik 2020
Konkurs w sklepach sieci "Drogerie Jawa"

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 08.10.2020 roku do godz. 23:59:59 dnia 04.11.2020 roku:

  • dokonać zakupu dowolnych produktów dostępnych w sieci sklepów Drogerii Jawa na łączną kwotę minimum 120,00 zł brutto;
  • zarejestrować się na stronie www.drogeriejawa.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, kod pocztowy miejsca zamieszkania, własne zdjęcie (kandydatki/ta do metamorfozy podczas Beauty Day by Jawa – Październik 2020/nagroda konkursowa), podać numer/numery paragonów z sieci Drogerie Jawa oraz wypełnić prawidłowo zgłoszenie polegające na kreatywnym wykonaniu zadania konkursowego w formie pisemnej, dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania to : „Czuję się Piękna gdy…” lub „Piękno dla mnie to…”;
  • odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty (wielkość pliku maksymalnie 10 MB);
  • zachować paragon/paragony będący/będące dowodem zakupu produktów w sieci sklepów Drogerie Jawa o łącznej wartości minimum 120 zł.

Nabycie dowolnych produktów w sieci sklepów Drogerie Jawa o wartości minimum 120 zł w terminie od 08.10.2020 od godz. 8:00 do 04.11.2020 do godz. 23:59:59 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo zgłoszonym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada wielokrotności kwoty zakupionych produktów (120 zł). W przypadku dokonania zakupu na kwotę większą niż 120 zł na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu na łączną kwotę 120 zł.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w regulaminie.

Zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych, a także zawierać treści obraźliwych. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do zadania konkursowego.

Organizatorem Konkursu jest Fortis Kobyliński Dawiec Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda konkursowa - to voucher dla dwóch osób na usługę metamorfowzy „Beauty Day Jawa II edycja”, który odbędzie się w Warszawie o wartości 6000 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 667 zł przeznaczoną na opłacenie podatku, , która odbędzie się w Warszawie. Szczegółowy opis nagrody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Możliość wzięcia udziału od 08.10.2020 do 04.11.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.drogeriejawa.pl


Wybierz inną promocję