Brelok gratis

Opis Promocji

Brelok gratis

Promocja prowadzona będzie w sprzedaży w lokalu z sieci restauracji MAX Premium Burgers oznaczonych materiałami reklamowymi promocji na terenie Polski – pełna lista restauracji na stronie: https://www.MAXpremiumburgers.pl/znajdz-MAX/restauracje/

Promocja przeznaczona jest dla Klientów Organizatora. („Uczestnik”).

Promocją objęte powiększone zestawy z napojami dostępne w sprzedaży sieci restauracji Organizatora na terenie Polski („Produkty”), których listę stanowi Załącznik nr 1 (dalej „Zestaw Powiększony”).

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji „Brelok gratis” jest:

  • Zakup w terminie od 15.12.2020 roku do wyczerpania zapasu nagród dowolnego Zestawu Powiększonego z napojem produkcji Coca-Cola HBC Polska.

Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:

  • nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu,
  • dokona zakupu niewłaściwych produktów,
  • dokona zakupu produktów przed lub po wyczerpaniu zapasu nagród.

Organizatorem Promocji jest MAX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-848), przy ulicy Żelaznej 59/6.1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000575894, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN, REGON: 362505165, NIP: 5252629415, („Organizator”).

Nagrody

Nagrodą w Promocji jest:

  • jeden z 3 rodzajów breloków Coca-Cola każdy o wartości 2,20 zł brutto sztuka w zależności od dostępności w restauracji.

Możliwość wzięcia udziału od 15.12.2020 roku do wyczerpania zapasów.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Promocji.

Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty objęte promocją zgodnie z Regulaminem.

Ilość wszystkich nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 50.000 sztuk. Nagrody wydawane będą od 15.12.2020 roku do wyczerpania ich zapasów.

Odbiór nagród po wyczerpaniu ich zapasu nie będzie możliwy.

Nagrody można odbierać przy kasie w restauracji po dokonaniu zakupu produktów zgodnie z Regulaminem.

Promocja trwa od 15.12.2020 do wyczerpania zapasów.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji

Wybierz inną promocję