Wygraj z Burn Energy

Opis Konkursu

Wygraj wyjazd na najlepsze festiwale muzyczne w Europie z Burn Energy

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • dokonać zakupu dowolnego produktu BURN,
  • zarejestrować się na stronie www.burnpromocje.pl wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na dokończeniu zdania: Muzyka i Burn to….,
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu dowolnego produktu Burn.

Nabycie jednego produktu Burn w terminie od 01.01.2017 do 31.03.2017 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Burn zgodnie. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu Burn na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu Burn.

Nagrody w Konkursie:

Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego zostanie nagrodzone nagrodą główną. W Konkursie przewidziana została jedna nagroda główna w postaci wyjazdów na najlepsze festiwale Burn Energy wraz z osobą towarzyszącą. Opis nagrody:

a. Nagroda przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich,

b. W skład nagrody głównej wchodzą:

  • Wyjazd na Festiwal Summerburst, Szwecja 9-10 czerwca 2017,
  • Wyjazd na Festiwal Audioriver, Polska 28-30 lipca 2017,
  • Wyjazd na Festiwal Jugendfest, Norwegia, 18-19 sierpnia 2017,
  • Wygrana obejmuje przelot dla 2 osób klasą ekonomiczną w obie strony, zakwaterowanie (hotel lub camping) dla 2 osób, udział w 3 festiwalach dla 2 osób. Szczegółowy opis nagrody udostępnia Fundator nagrody Monster Energy,

c. Wartość nagrody głównej to 11100 zł brutto oraz dodatkowa nagroda w wysokości 1233 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku

2. Dodatkowa nagroda - pieniężna będąca częścią ww. nagrody zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach. Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagród.

Konkurs trwa 01.01.2017 do 31.03.2017.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Wybierz inną promocję