Francuski znaczy stylowy

Opis Konkursu

Francuski znaczy stylowy

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci E.Leclerc na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym leclerc.com.pl. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie www.leclerc.pl.

Konkurs zaczyna się 05.10.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 05.11.2021 o godz. 23:59:59.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 05.10.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 05.11.2021 roku:

  • dokonać w sklepie E.Leclerc zakupu produktu promocyjnego marki BIC. Konkurs obejmuje cały asortyment maszynek do golenia BIC dostępnych w sieci sklepów E.Leclerc;
  • zachować paragon z dowodem zakupu produktu/produktów promocyjnych BIC;
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej i /lub dołączeniu zdjęcia i/lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Dla mnie francuski styl to…”
  • zarejestrować się na stronie www.bicsoleil.pl i/lub www.bicmen.plpodając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.
    Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie produktu promocyjnego BIC w terminie od 05.10.2021 do 05.11.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów promocyjnych BIC zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego BIC zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagroda I stopnia – 1 x karta przedpłacona o wartości 5000 zł brutto wraz z dodatkowa nagrodą o wartości 556 zł brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 5 556 złotych brutto każda.
  • Nagrody II stopnia – 10 x karta przedpłacona o wartości 200 zł brutto każda wraz z dodatkową nagrodą o wartości 22 zł brutto. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 222 złotych brutto każda.

Podmiotem urządzającym konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Możliość wzięcia udziału od 05.10.2021 do 05.11.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.bicsoleil.pl


www.bicmen.pl


Wybierz inną promocję