Game Master

Opis Konkursu

Game Master

Konkurs prowadzony będzie w sklepach Żabka.

Konkurs zaczyna się dnia 12.10.2022 o godzinie 12:00 i trwa do dnia 25.10.2022 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 12.10.2022 od godziny 12:00:

  • Kupić 4 puszki napoju Monster skanując przy zakupach aplikacje Żappka. Zakup 4 sztuk nie musi odbywać się jednorazowo. Po za kupie 4 puszki napoju Monster aplikacja Żappka wygeneruje kod (dalej „Kod”) dostępu do konkursu.
  • Zarejestrować Kod na stronie https://konkursmonster.pl/
  • Rozwiązać zadanie konkursowe – napisz odpowiedź na temat: Przy Monsterze jesteś Game Masterem… Napisz jak Monster pomaga Ci być zwycięzcą.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 1 nagroda I stopnia w postaci symulatora Playseat o wartości 2000 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 222 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku.
  • 20 nagród II stopnia w postaci foteli gamingowych o wartości 1000 zł brutto każdy wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 111 zł brutto przeznaczonymi na zapłacenie podatku.
  • 150 nagród III stopnia w postaci lodówki Monster o wartości 600 zł brutto każda wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 67 zł brutto przeznaczonymi na zapłacenie podatku.
  • 200 nagród IV stopnia w postaci słuchawek gamingowych Monster o wartości 140 zł brutto każda wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 16 zł brutto przeznaczonymi na zapłacenie podatku.
  • 5000 nagród V stopnia w postaci kodów APEX o wartości 40 zł brutto każdy wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 4 zł brutto przeznaczonymi na zapłacenie podatku.

Podmiotem urządzającym Program jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody III stopnia w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.konkursmonster.pl


Wybierz inną promocję