Graj o Symulator wyścigów Monster

Opis Konkursu

Graj o Symulator wyścigów Monster

Konkurs zaczyna się 01.07.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 31.08.2021 o godz. 23:59:59.

Konkurs prowadzony będzie w sieciach sklepów:

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 01.07.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2021 roku:

  • dokonać zakupu 2 dowolnych puszek napoju Monster;
  • zarejestrować się na stronie www.monstergame.pl i wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na podaniu imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru paragonu oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe które brzmi: Jaka gra pasuje najlepiej do napojów Monster i dlaczego?
    Odpowiedź nie może mieć więcej niż 720 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi;
  • zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie dwóch produktów Monster w terminie od 01.07.2021 do 31.08.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Monster zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch dowolnych produktów Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda główna w postaci Symulatora wyścigów Monster z PS4, z ekranem TV, pedałami i kierownicą oraz grą wyścig samochodowy o wartość 15 000 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 1667 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
  • 10 nagród II stopnia w postaci słuchawek gamingowych Monster o wartości 500 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 56 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
  • 100 nagród III stopnia w postaci Gry na konsole o wartości 200 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 22 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Możliość wzięcia udziału od 01.07.2021 do 31.08.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.monstergame.pl


Wybierz inną promocję