Graj z Monsterem

Opis Konkursu

Graj z Monsterem

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Duży Ben Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11. („DUŻY BEN”). Aktualna lista sklepów znajduje się na stronie https://duzyben.pl/#sklepy.

Konkurs trwa od 03.10.2022 do 04.11.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty: Monster wszystkie smaki o pojemności 500ml (zwane dalej Produktami Konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Duży Ben.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 03.10.2022 do 04.11.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu minimum dwóch (2) Produktów konkursowych Monster 500ml, dostępnych w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Duży Ben.
  • Zarejestrować się na stronie www.grajzmonsterem.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail, nr paragonu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: - napisz: na jaką grę najbardziej czekasz i dlaczego?
  • Odpowiedź należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym na www.grajzmonsterem.pl w formie odpowiedzi tekstowej maksymalnie 650 znaków.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 produktów konkursowych w terminie od 03.10.2022 do 04.11.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch Produktów Konkursowych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktów konkursowych zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 10 voucherów steam o wartości 300 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 33 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.grajzmonsterem.pl


Wybierz inną promocję