Jeden prosty krok do redukcji cholesterolu

Opis Konkursu

Jeden prosty krok do redukcji cholesterolu

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Carrefour na terenie całej Polski. Aktualna lista sklepów stanowi Załącznik nr 1 regulaminu.

Konkurs zaczyna się 04.05.2021 o godz. 8:00:00 kończy dnia 31.05.2021 o godz. 23:59:59.

Zakup towarów objętych Konkursem w placówkach sprzedaży nie ujętych w Załączniku nr 1 lub mających miejsce przed lub po terminie od 04.05.2021 do 31.05.2021 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 04.05.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2021 roku:

  • dokonać zakupu w sklepach sieci Carrefour jednego z produktów promocyjnych marki Benecol . Konkurs obejmuje cały asortyment produktów marki Benecol/margaryny i serki (zwanych dalej Produktami Promocyjnymi) dostępny w sieci sklepów Carrefour w okresie trwania promocji;
  • zachować paragon z dowodem zakupu produktów promocyjnych Benecol;
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym i twórczym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej lub dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Twój prosty krok do redukcji cholesterolu to…?”
  • zarejestrować się na stronie www.benecolkonkursy.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie jednego z produktów promocyjnych Benecol w terminie od 04.05.2021 do 31.05.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów promocyjnych Benecol zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego Benecol na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego Benecol zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podmiotem urządzającym konkurs jest Fortis Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagrody Główne – 10 x blender kielichowy o wartości 130 zł każdy wraz z nagrodą dodatkową o wartości 14 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 144,00 złotych.
  • Nagrody II stopnia – 15 x bon towarowy „Carrefour” o wartości 100 zł każda wraz z nagrodą dodatkową o wartości 11 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 111,00 złotych każda.

Możliość wzięcia udziału od dnia 04.05.2021 roku do dnia 31.05.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.benecolkonkursy.pl


Wybierz inną promocję