Jesienna wygrana z Coca-Cola

Opis Loterii

"Jesienna wygrana z Coca-Cola"

Loteria odbywa się w sklepach działających pod marką Dino, zwanych dalej „Sklepami”.

W okresie od dnia 1 października 2021 do dnia 31 października 2021 każda osoba, która w Sklepie:

  • dokona zakupu jednocześnie trzech napojów, których producentem jest koncern Coca-Cola o dowolnej pojemności, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktów Promocyjnych,
może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych w Sklepie dokonane przed dniem 1 października 2021 roku i po dniu 31 października 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup trzech Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup trzech Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 dowodem zakupu. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 1 października 2021 od godziny 12:00 do dnia 31 października 2021 na stronie internetowej działającej pod adresem www.jesiennawygrana.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie trzech Produktów Promocyjnych, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wygrał nagrody, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, zgodnie z pkt 3.4. poniżej. W przypadku wygranej, wygrywające Zgłoszenie nie bierze udziału w Losowaniu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Jesienna wygrana z Coca-Cola” jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 5240304216.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 600 bonów zakupowych do wykorzystania w sieci sklepów Dino, o wartości 100,00 złotych każdy
  • 31 telewizorów Philips o przekątnej ekranu 50', o wartości 2.000,00 złotych każdy
  • 1 samochód osobowy Volkswagen T-Cross, o wartości 75.917,00 złotych, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 8.435,00 złotych, o łącznej wartości 84.352,00 złotych

Pula nagród w Loterii wynosi 206.352 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.10.2021 do 31.10.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.jesiennawygrana.pl


Wybierz inną promocję