Kibicuj z Coca-Cola w Lidl

Opis Konkursu

Kibicuj z Coca-Cola w Lidl

Konkurs zostanie przeprowadzony w sklepach Lidl sp. z o.o. sp. k. pełna lista sklepów dostępna jest na https://www.lidl.pl/.

Konkurs trwa od 21.11.2022 do 04.12.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą wszystkie produkty Coca-Cola Zero Cukru, Fanta Zero i Sprite Zero dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. , dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej LIDL (zwane dalej Produktami Konkursowymi)

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 21.11.2022 do 04.12.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać zakupu dowolnego napoju Coca-Cola Zero Cukru, Fanta Zero Cukru, Sprite Zero Cukru dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej LIDL zgodnie z załącznikiem 1.
  • Zarejestrować się na stronie www.pilkarskagra.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe – odpowiedz na pytanie: Napisz jak jesteś przygotowany na kibicowanie w czasie Mistrzostw?
  • Odpowiedź należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym na www.pilkarskagra.pl w formie pisemnej wpisując treść w formularzy nieprzekraczającą 1200 znaków.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie jednego napoju Coca-Cola Zero Cukru w terminie od 21.11.2022 do 04.12.2022 upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego z Produktów Konkursowych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do wysłania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu Konkursowego Coca-Cola Zero Cukru, Fanta Zero Cukru, Sprite Zero Cukru zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda 1 stopnia w postaci 10 Telewizorów Hisense 65 cali o wartości 4000 zł. Brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 444 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Nagroda 2 stopnia w postaci 10 Soundbar Hisense o wartości 1700 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 189 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Nagroda 3 stopnia w postaci 50 Piłek Rihla FIFA 2022 trainnig o wartości 110 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 12 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Nagroda 4 stopnia w postaci 100 Kart Podarunkowych Lidl o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.pilkarskagra.pl


Wybierz inną promocję