Kiedy Warto Dać Ognia 2019

Opis Konkursu

Kiedy Warto Dać Ognia”
(Konkurs w sklepach sieci stacji benzynowych Shell Polska)

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 01.04.2019 do 30.04.2019:

  • dokonać zakupu dowolnej zapalniczki BIC,
  • zarejestrować się na stronie www.zapalniczkibic.pl i wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na kreatywnym wykonaniu zadania konkursowego w formie pisemnej, zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania to : „Dlaczego Formuła 1 rozpala sportowe emocje?”.
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu dowolnej zapalniczki BIC.

Nabycie jednej zapalniczki BIC w terminie od 01.04.2019 do 30.04.2019 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zapalniczek BIC. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednej zapalniczki BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednej zapalniczki BIC.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Nagrody w Konkursie:

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 5 zestawów nagród w postaci podwójnych biletów na Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech w sierpniu 2019 o wartości 2256 zł brutto (wartość zestawu 2 biletów) oraz zwrot kosztów dojazdu do wysokości 1000 zł, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 362 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.

Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędą się w terminie od 06.05.2019 do 10.05.2019 roku..

Konkurs trwa od 1.04.2019 do 30.04.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Wybierz inną promocję