Kieruj się smakiem 2019

Opis Loterii

"Kieruj się smakiem"

Weź udział w Loterii od 1 kwietnia do 5 maja 2019.

Kup produkty pomidorowe, których lista stanowi załącznik do Regulaminu, za kwotę nie mniejszą niż 10,00 zł brutto – dalej "Produkty Promocyjne".

Odbierz i zachowaj paragon z kasy fiskalnej Sklepu, potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego i przystąp do udziału w Loterii w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS pod numer 4321 wpisując w treści SMSa: słowo „POMIDOR” oraz numer paragonu z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. SMS powinien mieć następujący format: pomidor.nrparagonu.
  • poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.pomidorowawygrana.pl wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika i numer paragonu fiskalnego z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego oraz potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a na stronie internetowej Loterii.

Terminy losowań znajdują się w regulaminie Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 1 samochód osobowy Toyota Aygo, o wartości 39.500,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.389,00 zł o łącznej wartości 43.889,00 zł brutto.
  • 15 iRobot Roomba, o wartości 1.100,00 zł brutto każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 60.389 złotych brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 1.04.2019 do 5.05.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.pomidorowawygrana.pl


Wybierz inną promocję