Kinley

Opis Loterii

"Kinley"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie sklepów następujących sieci handlowych: Intermarche, Stokrotka, Spar, E.Leclerc, Polomarket, dalej „Sklepy”.

W okresie od dnia 18 kwietnia 2022 do dnia 29 maja 2022 każda osoba, która:

  • dokona w Sklepie zakupu napoju Kinley, w dowolnym opakowaniu, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego,

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 18 kwietnia 2022 roku i po dniu 29 maja 2022 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 18 kwietnia 2022r. od godziny 12:00 do dnia 29 maja 2022r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.idealnywieczor.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, wybrać z listy Sklep, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wygrał nagrody, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu. W przypadku wygranej, wygrywające Zgłoszenie nie bierze udziału w Losowaniu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, któremu zostanie udowodnione, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Kinley”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 200 bonów zakupowych do portalu pyszne.pl, o wartości 50,00 złotych każdy;
  • 100 bonów zakupowych do portalu pyszne.pl, o wartości 100,00 złotych każdy
  • projektory Nebula Apollo, o wartości 1.890,00 zł każdy
  • 8 głośników JBL BT GO 3, o wartości 169,00 zł każdy

Pula nagród w Loterii wynosi 28.912 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 18.04.2022 do 29.05.2022.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.idealnywieczor.pl


Wybierz inną promocję