Lato pełne nagród

Opis Konkursu

Lato pełne nagród

Konkurs zaczyna się 02.08.2021 a kończy dnia 31.08.2021.

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci ODIDO na terenie całej Polski. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie https://www.sklepy-odido.pl/znajdz-sklep

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie dnia 02.08.2021 do dnia 31.08.2021 roku:

  • Dokonać zakupu w sklepach sieci ODIDO 3 dowolnych Produktów Promocyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 1. Konkurs obejmuje cały asortyment produktów Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. dostępny w sieci sklepów ODIDO w okresie trwania promocji.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnych
  • Wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym i twórczym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej. Treść zadania to: „Opisz twój ulubiony letni dzień z Coca-Cola”.
  • Zarejestrować się na stronie www.latopelnenagrod.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 460 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.

Nabycie 3 dowolnych Produktów Promocyjnych w terminie od 02.08.2021 do 31.08.2021 roku upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada wielokrotności 3 dowolnych Produktów Promocyjnych zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu za wielokrotność 3 dowolnych Produktów Promocyjnych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Podmiotem urządzającym konkurs jest Fortis Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015664, o kapitale zakładowym 400.292.600,00 PLN, REGON: 012833736, NIP: 524-21-06-963, BDO: 000035278 („CCHBC”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagrody I stopnia – 50 x Voucher Wyjątkowy Prezent o wartości 500 zł. brutto wraz z nagrodą o wartości 56 zł brutto. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 556 złotych brutto każda.
  • Nagrody II stopnia – 100 x Mystery box Coca-Cola z zestawem gadżetów Coca-Cola o wartości 150 zł. brutto wraz z nagrodą o wartości 17 zł. brutto. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 167 zł. brutto każda.

Możliość wzięcia udziału od 02.08.2021 do 31.08.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.latopelnenagrod.pl


Wybierz inną promocję