Lato z Bonduelle

Opis Konkursu

Lato z Bonduelle

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski we wszystkich punktach sprzedaży stacjonarnej oraz online, gdzie dostępne są produkty Bonduelle Good Lunch.

Konkurs trwa od 15.07.2022 do 14.08.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty Good Lunch: Kaszetka z Bulgurem, Kaszetka z Komosa Ryżową, Kaszetka z Orkiszem (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15.07.2022 do 14.08.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu dowolnego produktu Bonduelle Good Lunch, spośród Kaszetka z Bulgurem, Kaszetka z Komosa Ryżową, Kaszetka z Orkiszem.
  • Zarejestrować się na stronie www.latozbonduelle.pl podając: imię nazwisko, nr dowodu zakupu, nr telefonu kontaktowego oraz mail
  • Wpisać nr dowodu zakupu Produktów konkursowych.
  • Rozwiązać zadanie konkursowe, przesyłając zdjęcie lub film: Pokaż, gdzie najlepiej smakuje Ci Twój Good Lunch!
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie jednego Produktu konkursowego, w postaci produktu Bonduelle Good Lunch, w terminie 15.07.2022 do 14.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zestawów zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu konkursowego w postaci dowolnego produktu Bonduelle Good Lunch, spośród Kaszetka z Bulgurem, Kaszetka z Komosą Ryżową, Kaszetka z Orkiszem, zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

Jeden (1) voucher na zakupy w sklepie Plumbike o wartości 5000 zł brutto każdy oraz nagrody dodatkowej w wysokości 556 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Trzy (3) hulajnogi elektryczne Xiaomi o wartości 1750 zł brutto każda oraz nagrody dodatkowej w wysokości 195zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Dziesięć (10) e-kart Allegro o wartości 300 zł brutto każda oraz nagrody dodatkowej w wysokości 34 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Bonduelle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-785), przy ul. Puławskiej 303, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227543, o kapitale zakładowym 17 500 000 zł REGON: 011555353, NIP: 526-021-52-43, reprezentowaną przez należycie umocowanego przedstawiciela, zwaną dalej („Bonduelle”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.latozbonduelle.pl


Wybierz inną promocję