Letni Piknik z BP

Opis Konkursu

Letni Piknik z BP
(Konkurs w sklepach stacji BP)

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 10.07.2019 do 06.08.2019:

  • dokonać zakupu dowolnych dwóch napojów Coca-Cola, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Zero Peach, Fanta, Sprite, Kinley w butelkach PET o pojemności 0,5 l w sklepach stacji paliw BP oznaczonych promocją (dalej: Zestaw Promocyjny);
  • wejść na stronę www.Letnipiknik.pl zarejestrować paragon i odpowiedzieć na pytanie: Jak wyobrażasz sobie idealny piknik?
  • odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi;
  • zachować paragon z dowodem zakupu Zestawu Promocyjnego.

Nabycie Zestawu promocyjnego w terminie od 10.07.2019 do 06.08.2019 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Zestawów Promocyjnych zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Zestawu Promocyjnego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego zestawu promocyjnego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

 

Nagrody w Konkursie:

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagrody I stopnia: 50x lodówek turystycznych, każda o wartości 250 zł wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 28 zł brutto każda przeznaczonymi na zapłatę podatku;
  • Nagrody II stopnia: 100 x powerbank, każdy o wartości 50 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w wysokości 6 zł brutto przeznaczona na zapłatę podatku.

Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

Konkurs trwa od 10.07.2019 do 06.08.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.letnipiknik.pl


Wybierz inną promocję