Loteria Dione

Opis Loterii

Loteria Dione

Weź udział w Loterii od 8 kwietnia do 31 lipca 2018.

Kup lody Dione w opakowaniu promocyjnym. Jeżeli na pasku znajdującym się wewnątrz opakowania znajdziesz komunikat “Wygrałeś”, oznacza to, że wygrywasz bilet do sieci Multikino. Jeśli wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego znajdziesz napis „SPRÓBUJ PONOWNIE” oznacza to, że jest to pusty los i nie wygrywasz nagrody w Loterii.

Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii jest:

  • 10.000 kodów zakupowych uprawniających do odbioru 1 biletu do Multikina na dowolny seans filmowy, w okresie od dnia 8 kwietnia 2018r. do dnia 23 grudnia 2018r., o wartości 20,00 zł brutto każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 200.000,00 złotych brutto.

Zwycięzcy nagród informowani są o wygranej bezpośrednio po odczytaniu informacji znajdującej się wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego.

Zwycięzcy w celu otrzymania nagrody powinni w terminie do dnia 15 września 2018r. przesłać na adres Organizatora, zwycięski pasek z wewnątrz opakowania lodów oraz podać numer telefonu komórkowego zwycięzcy. Organizator w formie SMS, na podany numer telefonu komórkowego wysyła nagrodę.

Możliość wzięcia udziału od 8.04.2018 do 31.07.2018.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję