Loteria EURO

Opis Loterii

"Loteria EURO"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria odbywa się w sklepach stacjonarnych działających pod marką Carrefour, oraz w sklepie internetowym pod adresem www.carrefour.pl, zwanych dalej „Sklepami”.

W okresie od dnia 31 maja 2021r. do dnia 4 lipca 2021r. każda osoba, która w Sklepie:

  • dokona zakupu jednocześnie dwóch dowolnych napojów w puszcze lub w butelce o dowolnej pojemności marki Coca-Cola, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej Sklepu lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych w Sklepie dokonane przed dniem 31 maja 2021 roku i po dniu 4 lipca 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 dowodem zakupu. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 31 maja 2021r. od godziny 12:00 do dnia 4 lipca 2021r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.eurokoszulka.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • Nagrodami w Loterii jest 350 spersonalizowanych koszulek o wartości 205,00 złotych każda.

Pula nagród w Loterii wynosi 71.750 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 31.05.2021 do 04.07.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.eurokoszulka.pl


Wybierz inną promocję