Loteria Play w aplikacji Play24

Opis Loterii

Loteria Play w aplikacji Play24

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien:

 • korzystać z oferty: Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Formuła Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę odNOWA, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa PL na Kartę, RBM Energy na kartę, RBM na kartę 7 MNP, Internet na Kartę 5 zł, Internet na Kartę 9 zł, Internet na Kartę 19 zł, Internet na Kartę 50 zł, Internet na Kartę 2.0 za darmo, Internet na Kartę 2.0 5 zł, Internet na Kartę 2.0 9 zł lub Internet na Kartę 2.0 19 zł;
 • w okresie od dnia 22 marca 2021r. od godziny 09:00 do dnia 21 czerwca 2021r. w aplikacji mobilnej Play24, („Aplikacja”) w zakładce „DLA CIEBIE”, postępując zgodnie z komunikatami w Aplikacji na swoim numerze telefonu, wyrazić zgodę na udział w Loterii oraz zaakceptować Regulamin, poprzez zaznaczenie checkbox i zatwierdzenie chęci udziału odpowiednim przyciskiem. Warunkiem zatwierdzenia udziału w Loterii oraz otrzymywania losów w Loterii („Losy”) jest utrzymywanie na tym numerze okresu ważności połączeń wychodzących.
 • W okresie od dnia 22 marca 2021r. od godziny 9:00 do 21 czerwca 2021r. po zatwierdzeniu udziału w Loterii, Uczestnik otrzymuje następującą liczbę Losów:
  a) 20 Losów, pod warunkiem, że numer telefonu, który bierze udział w Loterii został przeniesiony od dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i w okresie od dnia 22 marca 2021r. od godziny 9:00 do 21 czerwca 2021r. został aktywowany w ramach dołączonego do Umowy Zestawu Startowego „Play na Kartę” lub „Red Bul Mobile na kartę” lub
  b) 10 Losów, pod warunkiem, że numer telefonu, który bierze udział w Loterii w okresie od dnia 22 marca 2021r. od godziny 9:00 do 21 czerwca 2021 został aktywowany w ramach zakupionego lub otrzymanego Zestawu Startowego z jedną z ofert wskazanych w pkt 3.1.1 Regulaminu lub
  c) 1 Los, gdy numer telefonu, który bierze udział w Loterii został aktywowany przed 22 marca 2021 r.
  Losy, o których mowa w pkt 3.1.3. Regulaminu są przyznawane wyłącznie raz dla jednego numeru telefonu.
 • Dodatkowo Uczestnik otrzyma odpowiednią liczbę Losów za każdym razem, gdy w okresie od dnia 22 marca 2021r. od godziny 9:00 do 21 czerwca 2021r. wykona jedną z poniższych czynności:
  a) 1 Los za zakup w Aplikacji w zakładce „Pakiety” dowolnego pakietu za min. 10 zł
  b) Losy za doładowanie konta poprzez Aplikację zgodnie z tabelą poniżej:

  Kwota doładowania Liczba Losów
  10-19 zł 1
  20-29 zł 2
  30-39 zł 3
  40-49 zł 4
  50-99 zł 5
  100 zł i więcej 10

  Losy, o których mowa w pkt 3.1.3. i 3.1.4. Regulaminu zapisywane są w Aplikacji. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Loterii, klikając odpowiedni przycisk w Aplikacji. W takim przypadku, wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Losy przepadają. Jeden Uczestnik w okresie przyjmowania Losów w Loterii może na jednym numerze telefonu otrzymać nie więcej niż 100 Losów. Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyznania Losu w formie bezpłatnej wiadomości SMS i powiadomienia w Aplikacji na numer telefonu zarejestrowany w Aplikacji.

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 22 marca 2021 od godziny 9:00 do dnia 21 czerwca 2021 zgłosić Los, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku, dalej „Zgłoszenie”.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie 1 nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki Losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

 • 3 nagrody pieniężne w wysokości 100.000 zł każda;
 • 1000 bonów zakupowych do wybranych sieci sklepów o wartości 300 zł każda;
 • 200 Kart przedpłaconych zasilonych kwotą 2.000 zł brutto każda.

Pula nagród w Loterii wynosi 1.033.333 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 22.03.2021 do 21.06.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


Aplikacja Play24


Wybierz inną promocję