Loteria Kinley

Opis Loterii

"Loteria Kinley"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 1 lipca 2022 od godziny 12:00 do dnia 31 sierpnia 2022każda osoba może wziąć udział w Loterii, jeżeli:

  • dokona od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. jednorazowo zakupu co najmniej 1 napoju Kinley, dalej "Produkt Promocyjny"
  • zachowa paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego.

Każda osoba, która ma zamiar wziąć udział w Loterii powinna w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. od godziny 12:00, do dnia 31 sierpnia 2022r. w Aplikacji dokonać zgłoszenia („Zgłoszenie”) wysyłając wiadomość do użytkownika Aplikacji: kinleypolska. W treści wiadomości należy wysyłając wiadomość do użytkownika Aplikacji: kinleypolska. W treści wiadomości należy wpisać numer paragonu („Paragon”) oraz zaakceptować regulamin Loterii.

W odpowiedzi na wysłaną wiadomość z numerem Paragonu, pojawi się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.5., 4.1.6. i 4.1.7. Regulaminu. W przypadku wygranej, Uczestnik zostanie automatycznie przekierowany do formularza online, w którym powinien podać dane niezbędne do wysyłki nagrody, zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. poniżej W przypadku gdy Uczestnik nie wygra nagrody, dokonane Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, o którym m owa w pkt 3.5 poniżej i Losowaniu finałowym, o którym w pkt 3.6. Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.9. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1.5., 4.1.6. i 4.1.7. Regulaminu.

Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpły w lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii

Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą "Loteria Kinley”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS - KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 1 zestaw, na który składają się: kino domowe Onkyo, zestaw barmański, kostkarka do lodu, produkty Kinley i wkładka z recepturami do przykładowych drinków, o wartości 10.570,00 zł wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1.174,00 zł, o łącznej wartości 11.744,00 zł;
  • 8 projektorów Optoma o wartości 2.369,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 263,00 zł, o łącznej wartości 2.632,00 zł każdy;
  • 62 pary słuchawek Beats Studio, o wartości 1.100,00 zł;
  • 62 czytniki e-booków Kindle Paperwhite, o wartości 750,00 zł każdy;
  • 62 zgrzewki (24 szt.) produktów kinley w puszkach o wartości 66,96 zł każda;
  • 620 abonamentów Player na rok, o wartości 49,60 zł każdy;
  • 620 shakerów barmańskich, o wartości 70,00 zł każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 225.803,52 zł brutto brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.07.2022 od godziny 12:00 do 31.08.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję