Loteria Sprite

Opis Loterii

"Loteria Sprite"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 19 listopada grudnia 2020 do dnia 28 lutego 2021 każda osoba, która:

  • dokona zakupu napoju Sprite o pojemności 0,33l; 0,5l i 0,85l, lub napoju Sprite Zero o pojemności: 0,5l lub 0,85l, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym", zawierającego pod nakrętką lub zawleczką niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”),
  • zachowa nakrętkę lub zawleczkę Produktu Promocyjnego z Kodem;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 19 listopada 2020r. od godziny 12:00 do dnia 28 lutego 2021r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.sprite.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: Kod, imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wygrał nagrody, Zgłoszenie bierze udział w najbliższym losowaniu. W przypadku wygranej, wygrywające Zgłoszenie nie bierze udziału w losowaniu. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.3. poniżej biorą udział w losowaniu od dnia 1 stycznia 2021r.

Ponadto, Organizator spośród wszystkich przesłanych i niewylosowanych zgodnie z pkt 3.3. powyżej Zgłoszeń, w dniu 1 marca 2021r. losuje nagrodę o której mowa w pkt 4.1.4. poniżej, dalej „Losowanie”.

Do każdego wylosowanego w Losowaniu Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 2 Zgłoszenia rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w regulaminie.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 102 vouchery/bony zakupowe do wykorzystania w sklepie CD Projekt, o wartości 250,00 złotych każdy;
  • 306 gier standard PC Cyberpunk 2077, o wartości 199,00 złotych każda;
  • 10 gier Cyberpunk 2077 (wersja limitowana), o wartości 1.000,00 złotych każda;
  • 1 komputer Cyberpunk 2077 o wartości 20.000,00 złotych brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.222,00 złotych, o łącznej wartości 22.222,00 złotych.

Pula nagród w Loterii wynosi 118.616 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 19.11.2020 do 28.02.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.sprite.pl


Wybierz inną promocję