Loteria w sieci Auchan

Opis Loterii

Loteria w sieci Auchan
Loteria odbywa się na terenie sklepów należących do sieci „Auchan”, których lista dostępna jest na stronie internetowej https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep, oraz sklepu online działającego pod adresem www.auchandirect.pl, dalej „Sklepy”.

Aby wziąć udział w Loterii należy w okresie od 08.10.2020 r. do 06.11.2020:

  • kupić w Sklepie dwa dowolne napoje marki Monster zwane dalej "Produktem Promocyjnym";
  • zarejestrować się na stronie www.monstergp.pl wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika, adres e-mail i numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego oraz potwierdzić, fakt zapoznania się i akceptacji warunków Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.
  • zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnych.

Organizator w dniu 9 listopada 2020 r. przeprowadza losowanie zwycięzców nagród, dalej „Losowanie” spośród wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 8 października 2020 do dnia 6 listopada 2020.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

 

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 1 motocykl Yamaha YZF R125 o wartości 19.000,00 złotych wraz z nagrodą pieniężnąw wysokości 2.111,00 złotych, o łącznej wartości 21.111,00 złotych.
  • 50 czapek Monster o wartości 100,00 złotych każda;

Możliość wzięcia udziału od 08.10.2020 do 06.11.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.monstergp.pl


Wybierz inną promocję