Loteria wodna

Opis Loterii

"Loteria wodna"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Loteria odbywa się w sklepach działających pod marką:

 • Intermarche
 • SPAR
 • Polomarket
 • Stokrotka
 • E.LECLERC
 • Auchan
 • Tesco
 • Carrefour
zwanych dalej „Sklepami”.

Aby wziąć udział w Loterii należy:

 • dokonać w Sklepie od dnia 5 lipca 2021r. do dnia 26 września 2021r. jednorazowo zakupu dwóch produktów oferowanych pod marką Kropla Beskidu, lub wody smakowej pod marką AHA w puszce, dalej "Produkt Promocyjny"
 • odebrać i zachować paragon z kasy fiskalnej Sklepu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, dalej „Paragon”

Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 5 lipca 2021 roku i po dniu 26 września 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produktów Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 Paragonem. Paragony nie podlegają łączeniu.

Każda osoba, która ma zamiar wziąć udział w Loterii powinna w okresie od dnia 5 lipca 2021r. od godziny 12:00, do dnia 26 września 2021r. po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, przystąpić do udziału w Loterii, poprzez dodanie lub wczytanie czytelnego skanu/zdjęcia Paragonu w odpowiedniej rubryce na stronie internetowej www.strumiennagrod.pl, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem Loterii i zatwierdzić wybór. W odpowiedzi, pojawi się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę codzienną. W przypadku wygranej, Uczestnik zostanie automatycznie przekierowany do formularza online, w którym powinien podać dane niezbędne do wysyłki nagrody, zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. Regulaminu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru
nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

 • 252 karty przedpłacone o wartości 100,00 zł każda;
 • 12 kart przedpłaconych o wartości 1.000,00 zł każda;
 • 1 karta przedpłacona o wartości 11.111,00 zł. (kwota 1.111,00 zł potrącona jest na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z pkt 5.7. Regulaminu)

Pula nagród w Loterii wynosi 48 311 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 5.07.2021 do 26.09.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.strumiennagrod.pl


Wybierz inną promocję