Loteria Zero Limitów

Opis Loterii

"Loteria Zero Limitów"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria odbywa się w sklepach działających pod marką: Carrefour, Selgros, E.Leclerc, Polomarket, Spar, Intermarche, Stokrotka, zwanych dalej „Sklepami”.

W okresie od dnia 22 marca 2021 do dnia 21 kwietnia 2021 każda osoba, która w Sklepie:

  • dokona zakupu jednocześnie dwóch napojów w puszcze lub w butelce o dowolnej pojemności: Coca-Cola Zero Fanta Zero, Sprite Zero, Powerade Zero, Fuzetea Peach Zero, Fuzetea Passionfruit Zero, Monster Ultra White, Monster Ultra Violet, Monster Ultra Paradise, Monster Ultra Red, Kinley Yuzu Zero, Powerade Mountain Blast Zero, Burn Peach Zero, Fanta What the Fanta Zero, Coke Energy Zero, Coke Energy Cherry Zero, Fanta Zero Shokata, Monster Mule Ginger Brew oraz Coca Cola Zero Peach, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym";
  • zachowa paragon z kasy fiskalnej Sklepu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych regulaminem.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 22 marca 2021 od godziny 12:00 do dnia 21 kwietnia 2021 na stronie internetowej działającej pod adresem www.loteriaemocji.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer paragonu z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1., 4.1.2. regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie wygrał nagrody, Zgłoszenie bierze udział w Losowaniu, zgodnie z pkt 3.4. regulaminu. W przypadku wygranej, wygrywające Zgłoszenie nie bierze udziału w Losowaniu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 4 vouchery pn. „Pakiet przeżyć” do wykorzystania na warunkach określonych na voucherze na portalu www.wyjatkowyprezent.pl, o wartości 1.000 zł każdy.
  • 31 voucherów pn. „Pakiet przeżyć” do wykorzystania na warunkach określonych na voucherze na portalu www.wyjatkowyprezent.pl, o wartości 500 zł każdy;
  • 1550 bonów zakupowych do wykorzystania w portalu Pyszne.pl, o wartości 30 zł każdy;

Pula nagród w Loterii wynosi 66.000 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 22.03.2021 do 21.04.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.loteriaemocji.pl


Wybierz inną promocję