Mój samochód, moja pasja (RUCH)

Opis Konkursu

Mój samochód, moja pasja

Konkurs prowadzony będzie w kioskach i salonikach sieci Ruch na terenie całej Polski. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie https://ruch.com.pl/o-nas/nasza-siec/kioski-saloniki-prasowe/.

Konkurs zaczyna się 16.03.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 31.03.2021 o godz. 23:59:59.

Zakup towarów objętych Konkursem w placówkach sprzedaży nie ujętych na https://ruch.com.pl/o-nas/nasza-siec/kioski-saloniki-prasowe/ lub mających miejsce przed lub po terminie od 16.03.2021 do 31.03.2021 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 16.03.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2021roku:

  • dokonać zakupu w sklepach sieci Ruch jednego z produktów promocyjnych marki BIC (zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi”). Konkurs obejmuje zakup dowolnej zapalniczki marki BIC, dostępnej w kioskach i salonikach sieci Ruch w okresie trwania promocji.
  • zachować paragon będący dowodem zakupu produktów promocyjnych BIC.
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym i twórczym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej lub dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Moja pasja do samochodów zaczęła się od …
  • zarejestrować się na stronie www.zapalniczkibic.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

    Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie jednego z produktów promocyjnych BIC w terminie od 16.03.2021 do 31.03.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów promocyjnych BIC. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego BIC.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podmiotem urządzającym konkurs jest Fortis Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagrody I stopnia – 3 x tablet Lenovo o wartości 1000 zł każdy wraz z nagrodą dodatkową o wartości 111 zł. Łączna wartość każdej z trzech przewidzianych w konkursie nagród wynosi 1111 zł.
  • Nagrody II stopnia – 6x słuchawki JBL Tune 500 BT o wartości 170 zł każde wraz z nagrodą o wartości 19 zł. Łączna wartość każdej z sześciu przewidzianych w konkursie nagród wynosi 189 zł każda.
  • Nagrody III stopnia – 20x kubek barowyo wartości 24 zł każdy wraz z nagrodą o wartości 3 zł.Łączna wartość każdej z dwudziestu przewidzianych w konkursie nagródw ynosi 27 zł każda.

Możliość wzięcia udziału od 16.03.2021 do 31.03.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.zapalniczkibic.pl


Wybierz inną promocję