Monsterquest

Opis Konkursu

Monsterquest

Konkursem objęta jest sprzedaż na terenie sklepów należących do sieci „Żabka” („Sklep”) wszystkich napojów Monster („Produkt”). Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie, jest spełnienie warunków Promocji questomatu w aplikacji Żappka trwającym od dnia 16.11.2022 do dnia 13.12.2022 roku na warunkach określonych w tej aplikacji.

Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik powinien:

 • Dokończyć Questa w Aplikacji Żappka na warunkach określonych w regulaminie promocji aplkacji Żappka. Quest polega na:
  • Etap 1 - kup 2 napoje Monster i odbierz 200 Żappsów gratis
  • Etap 2 - kup 3 napoje Monster i odbierz napój Monster gratis
  • Etap 3 - kup 4 napoje Monster i odbierz napój Monster Hamilton gratis oraz kod/voucher do konkursu by grać o nagrody o których mowa w pkt 4.1.1 Regulaminu
  • Etap 4 - kup 4 napoje Monster i odbierz czapkę Monster gratis oraz kod/voucher do konkursu by grać o nagrody o których mowa w pkt 4.1.2 i 4.1.3 Regulaminu

Po spełnieniu wymagań promocji questomatu (dotarcie minimum do 3 etapu questomatu) w aplikacji Żappka wprowadzić w odpowiednim polu na stronie internetowej pod adresem www.MonsterQuest.pl otrzymany w aplikacji Żappka kod/voucher. Jednocześnie Uczestnik powinien podać swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, oraz wykonać zadanie konkursowe, polegające na: Odpowiedzi na pytanie: Co czujesz po wypiciu Monster? („Praca Konkursowa”). Jednocześnie Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:

 • 100 plecaków Monster o wartości 300,00 zł każdy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 33 zł, o łącznej wartości 333 zł każdy;
 • 100 boomboxów o wartości 900,00 zł każdy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 100,00 zł, o łącznej wartości 1.000,00 zł każdy;
 • 1 nagroda główna w postaci vouchera na usługę na warunkach określonych na voucherze. Uczestnik może wybrać jedną z imprez spośród wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, o wartości określonej w tymże załączniku.

Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "MONSTERQUEST", zwanego dalej "Konkursem" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.monsterquest.pl


Wybierz inną promocję