#monsterzerocukruorlen

Opis Konkursu

#monsterzerocukruorlen

Konkurs prowadzony będzie w na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach sieci stacji paliw ORLEN.

Konkurs zaczyna się dnia 01.07.2022 o godzinie 12:00 i trwa do dnia 31.08.2022 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.07.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.08.2022 roku:

  • kupić 2 puszki napoju Monster w sklepie sieci stacji paliw ORLEN i zachować paragon;
  • udostępnić na Facebook lub Instagram z hashtagiem #monsterzerocukruorlen zdjęcie z produktem Monster Zero Cukru zrobione podczas podróży samochodem;
  • zarejestrować paragon wraz z opublikowanym zdjęciem na stronie www.promocjemonster.pl.

Nabycie dwóch produktów Monster w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Monster zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch dowolnych produktów Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Przesłane zdjęcie w zgłoszeniu Konkursowym musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

10 nagród I stopnia w postaci lodówki MONSTER o wartości 600 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 67 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku.

200 nagród II stopnia w postaci karty upominkowej do sieci stacji paliw ORLEN o wartości 100 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 11 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku.

Podmiotem urządzającym Program jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce”, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa Poland („Monster Energy”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.promocjemonster.pl


Wybierz inną promocję