Muzyczna Loteria

Opis Loterii

Muzyczna Loteria

Aby wziąć udział w Loterii należy w terminie od 01.07.2019 do 31.07.2019:

  • dokonać w Sklepie jednorazowo zakupu za kwotę nie mniejszą niż 150,00 złotych netto produktów promocyjnych
  • wejść na stronę www.muzycznaloteria.pl i zarejestrować fakturę
  • uczestnikiem Loterii może być każdy przedsiębiorca, nabywający za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Eurocash Serwice, dalej „Sklepy”, towar lub towary, o których mowa w pkt. 3.1. Regulaminu ("Uczestnik").

Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 1 lipca 2019 roku i po dniu 31 lipca 2019 roku nie uprawniają do udziału w Loterii, niezależnie od daty wystawienia faktury VAT. W celu otrzymania nagrody w Loterii, należy zachować fakturę VAT dokumentującą nabycie Promocyjnych Produktów. W przypadku, gdy dokonano zakupu Produktów Promocyjnych za wielokrotność kwoty 150,00 złotych netto, a sprzedaż wszystkich stwierdzona jest jedną fakturą VAT przysługuje prawo dokonania odpowiedniej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, iż na podstawie faktury VAT można ustalić rodzaj i kwotę.

Terminy losowań znajdują się w regulaminie Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrody w Loterii:

W Loterii przewidziane zostały nagrody:

  • 5 głośników ION Tailgater IPA 77, o wartości 795,00 złotych brutto każdy
  • 50 głośników FLIP4, o wartości 345,00 złotych brutto każdy
  • 200 słuchawek JBL T110, o wartości 35,00 złotych brutto każda

Pula nagród w Loterii wynosi 28.225,00 złotych brutto.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.muzycznaloteria.pl


Wybierz inną promocję