Odbierz Świątecznego Misia Coca-Cola

Opis Promocji

Odbierz Świątecznego Misia Coca-Cola

Promocja prowadzona jest w wybranych sklepach ODiDO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Lista Sklepów ODIDO znajduje się na stronie www.sklepy-odido.pl („Sklep”), przy czym Promocja dotyczy tylko tych sklepów ODiDO, które Komunikują Promocję u siebie w sklepie za pomocą Plakatu Konsumenckiego.

Promocja trwa od 14.12.2021 roku do 23.12.2021 roku lub do wyczerpania zapasów nagród.

Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów ODiDO. („Uczestnik”).

Promocją objęte są produkty o pojemności 1,5l: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite dostępne w sprzedaży w sklepach ODiDO („Produkty Promocyjne”).

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup w terminie trwania promocji w sklepach ODiDO czterech dowolnych Produktów Promocyjnych.

Nagrodą w Promocji jest Świąteczny Miś Coca-Cola o wartości 10 zł brutto sztuka.

Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty promocyjne zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu.

Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 2000 sztuk dla całej sieci sklepów ODIDO. Nagrody wydawane będą od 14.12.2021 roku do 23.12.2021 roku lub do wyczerpania zapasów nagród w danym sklepie.

Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 23.12.2021 roku nie będzie możliwy.

Nagrody można odbierać przy Kasie po okazaniu paragonu (dowodu zakupu) produktów zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu.

Organizatorem Promocji jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Gawińskiego 7, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwani dalej („Organizator”)

Możliość wzięcia udziału od 14.12.2021 do 23.12.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji

Wybierz inną promocję