Olimpiada nagród z Coca-Cola

Opis Konkursu

Olimpiada nagród z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony w sklepach Lidl sp. z o.o. sp. k. pełna lista sklepów dostępna jest na www.lidl.pl.

Konkurs trwa od 29.07.2021 do 08.08.2021 roku na terenie Polski.

Zakup Produktów konkursowych przed 29.07.2021 lub po terminie 08.08.2021 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie..

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 29.07.2021 do 08.08.2021:

  • dokonać jednorazowego zakupu minimum dwóch (2) Produktów konkursowych Coca-Cola lub Monster dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej LIDL zgodnie z załącznikiem 1;
  • zarejestrować się na stronie www.olimpiadanagrod.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu;
  • rozwiązać zadnie konkursowe – odpowiedz na pytanie: Która z dyscyplin olimpijskich jest Twoją ulubioną i dlaczego?
  • odpowiedź należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym na www.olimpiadanagrod.pl w formie pisemnej wpisując treść w formularzu nieprzekraczającą 1200 znaków;
  • zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 produktów konkursowych Coca-Cola lub Monster w terminie od 29.07.2021 do 08.08.2021 upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktów Konkursowych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do wysłania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktu konkursowego Coca-Cola lub Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda główna w postaci auta Toyota Yaris – NG’20 o wartości 88600 zł. Brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 9844 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Nagroda 1 stopnia w postaci 110 Voucherów martes o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Możliość wzięcia udziału od dnia 29.07.2021 do dnia 08.008.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.olimpiadanagrod.pl


Wybierz inną promocję