Otwórz się na gotowe

Opis Loterii

"Otwórz się na gotowe"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 28 czerwca 2021 do dnia 27 sierpnia 2021 każda osoba, która:

  • dokona zakupu dwóch produktów marki Pudliszki z kategorii dań gotowych (mięsnych i warzywnych), zwanych dalej "Produktami Promocyjnymi",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) potwierdzający dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 28 czerwca 2021 roku i po dniu 27 sierpnia 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup dwóch Produkt w Promocyjnych daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii. Zakup dwóch Produktów Promocyjnych powinien być stwierdzony 1 dowodem zakupu. Dowody zakupu nie podlegają łączeniu.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 27 sierpnia 2021 roku, po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. regulamnu, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.pudliszkigotowe.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika, adres e-mail i numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produkt w Promocyjnych oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a.

O przyjęciu Zgłoszenia dokonanego Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej po dokonaniu Zgłoszenia.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii. Niedopuszczalne jest stosowanie lub posługiwanie się przez Uczestników, w celu odbioru
nagrody podrobionymi lub przerobionymi dowodami zakupu. Z dowodu zakupu musi jednoznacznie wynikać, że Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 61 plecaków o wartości 329,00 złotych każdy;
  • 9 voucherów uprawniających do odbioru roweru, o wartości 2.500,00 złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 278,00 zł, o łącznej wartości 2.778,00 każdy;
  • 1 nagroda pieniężna, o wartości 22.222,00 złotych.

Pula nagród w Loterii wynosi 67.293 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 28.06.2021 do 27.08.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.pudliszkigotowe.pl


Wybierz inną promocję