Piłkarska promocja z Coca-Cola

Opis Konkursu

Piłkarska promocja z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Lewiatan pełna lista sklepów dostępna jest na https://lewiatan.pl/znajdz-sklep.

Konkurs trwa od 17.10.2022 do 18.11.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty dystrybuowane przez Coca-Cola HBC Polska: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite, Kinley, Fuzetea (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 17.10.2022 do 18.11.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu 2 dowolnych Produktów konkursowych Coca-Cola dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan.
  • Zarejestrować się na stronie www.wygrywajmyrazem.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: Kto jest Twoim ulubionym piłkarzem mistrzostw i dlaczego?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 650 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 Produktów konkursowych Coca-Cola w terminie od 17.10.2022 do 18.11.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch napojów Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktów konkursowych Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda główna: Konsola gry PS5 Sony o wartości 3600 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 340 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • Dwie nagrody 2 stopnia: Telewizor 55” Hisense o wartości 3000 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 333 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Dwadzieścia nagród 3 stopnia: Replika Piłki FIFA Rihla o wartości 115 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 13 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.wygrywajmyrazem.pl


Wybierz inną promocję