Poczuj emocje EURO z Coca-Cola

Opis Konkursu

Poczuj emocje EURO z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Lewiatan pełna lista sklepów dostępna jest na https://lewiatan.pl/znajdz-sklep.

Konkurs zaczyna się 15.05.2021 a kończy dnia 15.06.2021.

W Konkursie udział biorą wszystkie produkty Coca-Cola (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan.

Zakup Produktów konkursowych przed 15.05.2021 lub po terminie 15.06.2021 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15.05.2021 do 15.06.2021:

  • dokonać jednorazowego zakupu dowolnego Produktu konkursowego Coca-Cola dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan;
  • zarejestrować się na stronie www.emocjeEURO.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu;
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: Kto wygra EURO 2021 i dlaczego?
    Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie Produktu konkursowego Coca-Cola w terminie od 15.05.2021 do 15.06.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego napoju Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego produktu konkursowego Coca-Cola.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Zestaw TV Philips z soundbarem o wartości 3150 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 350 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 3 projektory przenośne Xiaomi o wartości 2500 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 278 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 20 foteli dmuchanych w kształcie piłki o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • 30 replik piłek EURO o wartości 78 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 9 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Możliość wzięcia udziału od dnia 15.05.2021 roku do dnia 15.06.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.emocjeeuro.pl


Wybierz inną promocję