Pokaż emocje EURO z Coca-Cola

Opis Konkursu

Pokaż emocje EURO z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na tereniePolski w sieci handlowej Kauflandpełna lista sklepów dostępna jest na www.kaufland.pl.

Konkurs trwa od 07.06.2021 do 13.07.2021.

W Konkursie udział biorą produkty Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite. Kinley (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Kaufland.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 07.06.2021 do 13.07.2021:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu minimum dwóch (2) Produktów konkursowych Coca-Cola dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Kaufland.
  • Zarejestrować się na stronie www.kibicujiwygrywaj.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu
  • Rozwiązać zadnie konkursowe - pokaż /opisz: Jak kibicujesz z Coca-Cola?
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 1200 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie Produktu konkursowego Coca-Cola w terminie od 07.06.2021 do 13.07.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktów Konkursowych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego produktu konkursowego Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • 5 Telewizorów 50Cali Philips o wartości 2000 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 222 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 500 kart przedpłaconych o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Możliość wzięcia udziału od dnia 07.06.2021 roku do dnia 13.07.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.kibicujiwygrywaj.pl


Wybierz inną promocję