Pokaż swoją stylówkę z Burn Energy

Opis Konkursu

Pokaż swoją stylówkę z Burn Energy

Konkurs zostanie przeprowadzony w sklepach na terenie Polski.

Konkurs trwa od 02.05.2022 do 30.06.2022 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 02.05.2022 do 30.06.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu dowolnego produktu Burn dostępnego w aktualnej sprzedaży.
  • Zarejestrować się na stronie burnstyle.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe – załączając Swoje zdjęcie w stylizacji imprezowej wraz z napojem Burn.
  • Odpowiedź należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym na burnstyle.pl w formie zdjęcia.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie jednego produktu konkursowego Burn w terminie od 02.05.2022 do 30.06.2022 upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do wysłania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego produktu konkursowego Burn zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody dzienne. Każdego dnia najlepsze przesłane rozwiązanie zadania konkursowego wygrywa:

Voucher do sklepu internetowego Answear.com o wartości 250 zł brutto za sztukę oraz nagrody dodatkowej w wysokości 28 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.burnstyle.pl


Wybierz inną promocję