Poniedziałek zmień na TAK z Costa Coffee

Opis Konkursu

Poniedziałek zmień na TAK z Costa Coffee

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w hipermarketach sieci handlowej Auchan, www.zakupy.auchan.pl oraz AuchanDirect.pl pełna lista sklepów dostępna jest na https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep oraz stanowi załącznik 1 Regulaminu.

Konkurs trwa od 01.05.2022 do 31.05.2022 roku na terenie Polski.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01.05.2022 do 31.05.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać zakupu dowolnego Produktu konkursowego Costa Coffee, dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Auchan.
  • Zarejestrować się na stronie www.poniedzialeknaTAK.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe - pokaż /opisz: Co robisz żeby poniedziałek był na TAK?
  • Odpowiedź należy przesłać w formie zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym na www.poniedzialeknaTAK.pl lub w formie pisemnej wpisując treść w formularzy nieprzekraczającą 1200 znaków.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie Produktu Konkursowego w terminie od 01.05.2022 do 31.05.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Konkursowego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu Konkursowego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 3 Ekspresy Krups Evidence o wartości 3160 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 351 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
  • 30 Kubków Costa Coffee specjalna edycja PONIEDIAŁEKNATAK o wartości 69 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 8 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.poniedzialeknatak.pl


Wybierz inną promocję